Prezenta Politică privind confidențialitatea și modulele cookie se aplică site-urilor, funcționalităților online, publicității și centrului de active Sony Pictures Entertainment („Conținutul”), care fac trimitere către prezenta Politică privind confidențialitatea și modulele cookie („Politica”) („Serviciul”). Serviciul este destinat partenerilor noștri de afaceri existenți și potențiali, însă nu este dedicat consumatorilor. În cadrul prezentei Politici, utilizăm termenii „SPE”, „noi”, „nouă”, „(al) nostru/(a) noastră/(ai) noștri/(ale) noastre” pentru a face referire la entitățile Sony Pictures Entertainment. De asemenea, în prezenta Politică, puteți afla mai multe despre modulele cookie și tehnologia similară pe care le utilizăm.

PRINCIPALELE ASPECTE
 • Folosim datele cu caracter personal pentru a vă permite să utilizați funcționalitățile din cadrul Conținutului, pentru a vă prelucra înregistrarea și pentru a vă pune la dispoziție Conținutul solicitat aferent filmelor, programelor de televiziune, materialelor publicate pe DVD, jocurilor și altor oferte ale noastre. Clic aici pentru a afla mai multe.
 • Utilizăm module cookie și alte tehnologii de urmărire, pentru a personaliza Conținutul și a optimiza funcționarea Conținutului nostru. Pentru a afla mai multe despre utilizarea tehnologiilor de urmărire, faceți clic aici.
 • Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal către Statele Unite. Utilizăm clauzele contractuale standard, aprobate la nivelul Comisiei Europene, pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Clic aici pentru a afla mai multe.
 1. ÎN CE MOD UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

  Utilizăm datele cu caracter personal colectate prin intermediul Conținutului nostru:

  (1) pentru a aduce la îndeplinire un contract sau a întreprinde măsurile legate de un contract;

  1. pentru a vă prelucra înregistrarea la Serviciu;
  2. pentru a vă oferi acces la Conținut și la funcționalitățile din cadrul Serviciului;
  3. pentru a vă trimite informații despre modificările aduse condițiilor sau politicilor noastre

  (2) dacă acest lucru este necesar în scopuri care sunt în interesele legitime ale noastre sau ale terților. Aceste interese sunt:

  1. să vă trimitem informațiile pe care le-ați solicitat;
  2. să asigurăm securitatea Serviciului nostru, încercând să prevenim activitățile neautorizate sau rău intenționate;
  3. să asigurăm conformitatea cu Condițiile noastre de utilizare și cu alte politici și să ajutăm alte organizații (precum titularii drepturilor de autor) să își pună în aplicare drepturile;
  4. să adaptăm Conținutul în funcție de preferințele dvs.

  (3) în situația în care ne dați consimțământul dvs.:

  1. în situația în care ne dați consimțământul dvs. de a plasa module cookie și de a utiliza tehnologii similare;
  2. în alte situații, în care vă solicităm consimțământul, într-un scop pe care îl explicăm la momentul respectiv.

  (4) în scopuri care sunt prevăzute prin lege:

  1. ca răspuns la solicitările autorităților guvernamentale sau de aplicare a legii, care derulează o investigație.

  Vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât aveți acces la Conținut și pe o perioadă de 8 (opt) ani.

  SPE nu „vinde” (conform definiției termenului „vânzare” din Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California, denumită în continuare „CCPA”) „informații personale” (conform definiției date în CCPA) colectate de la rezidenți din California care sunt angajații, proprietarii, directorii, funcționarii sau furnizorii unor companii, parteneriate de afaceri sau alte terțe părți care furnizează companiei SPE sau primesc de la ea produse sau servicii. 1 ianuarie 2020.

 2. MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE DE URMĂRIRE

  Modulele cookie și tehnologiile similare de urmărire ne permit să vă recunoaștem atunci când vizitați un site sau o aplicație sau când deschideți un e-mail – ele au numeroase funcții, spre exemplu, vă permit să navigați de la o pagină la alta în mod eficient, rețin preferințele dvs. și, în general, vă îmbunătățesc experiența.

  Folosim tehnologii de urmărire în două scopuri:

  1. pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat: de exemplu, pentru a vă menține autentificat în timpul vizitei dvs. și a asigura securitatea Conținutului.
  2. pentru a analiza și a vă îmbunătăți experiența: pentru a analiza ce Conținut este cel mai popular și cel mai vizualizat, precum și ce Conținut este vizualizat cel mai puțin și, de asemenea, pentru a ne oferi informații generale despre utilizatorii Conținutului. De asemenea, verificăm defecțiunile și erorile din Conținut și reținem alegerile pe care le-ați făcut, precum limba sau regiunea, pentru a vă optimiza și a personaliza experiența. În acest scop, folosim serviciile de analiză puse la dispoziție de Adobe și/sau de Google. Dacă nu doriți să folosim în acest mod informațiile despre vizitele dvs., faceți clic aici pentru Adobe și aici pentru Google, în scopul de a refuza serviciile lor.

  Cum să administrați tehnologiile de urmărire

  Dacă utilizați Conținutul nostru prin intermediul unui browser, vă puteți modifica preferințele privitoare la modulele cookie și vă puteți retrage consimțământul în orice moment, folosind Instrumentul de consimțământ privind modulele cookie.

  De asemenea:

  • în meniul Ajutor, din bara de meniu a majorității browserelor, puteți găsi informații despre cum să preveniți acceptarea de către browserul dvs. a unor noi module cookie, despre cum să ștergeți modulele cookie vechi, despre cum să primiți notificări în browser în momentul în care primiți un nou modul cookie și despre cum să dezactivați toate modulele cookie;
  • puteți refuza serviciile de analiză, astfel cum se descrie mai sus.

  Utilizăm module cookie Flash pentru a oferi anumite elemente de Conținut, precum videoclipuri sau animație. Modulele cookie Flash sunt administrate din Manager de setări Flash Player, care este o interfață diferită de cea pusă la dispoziție de browserul dvs. Acest Manager de setări vă permite să administrați setările globale de confidențialitate, setările privind stocarea, setările de securitate și setările privind notificarea automată. Începând cu versiunea Flash Player 10.3, instrumentul Manager de setări Flash Player poate fi accesat local, pe computerul dvs.: din Panou de control, în Windows, și din Preferințe sistem, în Mac. Utilizatorii altor sisteme de operare și ai versiunilor anterioare ale Flash Player ar trebui să își administreze setările globale de confidențialitate folosind Manager de setări Flash Player, pus la dispoziție online de Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html.

  Setările browserului dvs. vă pot permite să transmiteți automat un semnal „Nu urmări” către serviciile online pe care le vizitați. Totuși, rețineți că nu există un consens între companiile din industrie cu privire la ce anume înseamnă „Nu urmări” în acest context. La fel ca și numeroase alte servicii online, la ora actuală nu ne modificăm practicile atunci când primim un semnal „Nu urmări” de la browserul unui vizitator.

 3. CUM PARTAJĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

  Partajăm datele cu terți care îndeplinesc anumite funcții în numele nostru, precum găzduirea sau operarea Serviciului nostru, trimiterea de e-mailuri și derularea de analize de date.

  Partajăm datele dvs. cu alte entități SPE, care sunt implicate atunci când prelucrăm date în scopurile prevăzute la secțiunea 1 de mai sus. În situația în care vă exprimați acordul, prin intermediul procesului de înregistrare sau al instrumentului de consimțământ cu privire la modulele cookie, vom partaja datele dvs. cu caracter personal și către alte filiale Sony Corporation, pentru ca acestea să le folosească în scopuri de marketing direct.

  SPE și oricare dintre activele sale, inclusiv Conținutul, pot fi vândute, sau pot avea loc alte tranzacții în virtutea cărora datele dvs. cu caracter personal sau alte date pot fi considerate unul dintre activele implicate în tranzacție. În acest caz, datele dvs. cu caracter personal, precum și alte date, pot fi transferate, fie ca parte a tranzacției, fie în cadrul unui proces de analiză și diagnostic.

  Partajăm informații cu autoritățile de guvernământ și cu cele de aplicare a legii, precum și cu alte entități implicate în sau care intenționează să demareze o acțiune în justiție, în scopul respectării unei obligații prevăzute prin lege, în momentul în care considerăm, cu bună-credință, că legea impune acest lucru, sau dacă acest lucru este necesar pentru ca noi sau alți terți să ne protejăm drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea.

 4. TRANSFER

  Serviciul nostru este găzduit și operat în Statele Unite. Datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către și prelucrate în Statele Unite, unde este posibil ca legile privind confidențialitatea să nu ofere un nivel de protecție echivalent celui din țara dvs. Folosim Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Dacă doriți să primiți un exemplar al acestora sau dacă aveți alte solicitări, vă rugăm să ne contactați. În plus, dacă vă înregistrați la noi, vă vom solicita consimțământul pentru a transfera informațiile dvs. în Statele Unite.

 5. MODIFICAREA SAU ȘTERGEREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL, CONTROLAREA COMUNICĂRILOR DE MARKETING, ALTE ÎNTREBĂRI ȘI DREPTURI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

  Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și, dacă este necesar, de a le modifica, a le șterge sau a restricționa accesul la ele. De asemenea, ne puteți solicita să punem la dispoziție anumite tipuri de date cu caracter personal către dvs. sau către o altă organizație indicată de dvs., într-un format structurat, care poate fi citit de dispozitivele electronice.

  Operatorul asociat de date cu privire la Informațiile dvs. cu caracter personal este Sony Pictures Entertainment, Inc., iar reprezentantul său din Uniunea Europeană este Columbia Pictures Corporate Limited. Datele de contact ale acestora sunt:

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, California, 90232 SUA) este societatea responsabilă de site; totuși,

  Operator asociat de date
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, California, 90232
  Statele Unite

  Reprezentantul în UE
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  Londra W1F 9LU
  Marea Britanie

  Pentru mai multe detalii sau dacă aveți orice întrebări legate de confidențialitate, ori dacă doriți să nu mai primiți mesaje de marketing direct, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa: SPEB2B_Privacy@spe.sony.com sau să ne scrieți la adresa relevantă de mai sus. De asemenea, aveți dreptul de a face o reclamație către o autoritate competentă, responsabilă de protecția datelor din țara în care locuiți, în care lucrați sau în care considerați că s-a produs încălcarea protecției datelor, deși sperăm să vă putem oferi asistență în privința oricăror solicitări sau preocupări pe care le aveți cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

 6. MODIFICĂRI ADUSE PREZENTEI POLITICI

  Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prevederile acestei Politici privind confidențialitatea și modulele cookie, publicând în mod vizibil un aviz referitor la modificările aduse Serviciului, în măsura permisă prin lege, iar aceste modificări vor intra în vigoare de la data publicării lor.

  Data intrării în vigoare: Prezenta Politică privind confidențialitatea și modulele cookie a fost actualizată la data de 25 mai 2018 și este în vigoare începând de la data respectivă.