Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de websites, onlinefuncties, reclame en activahub (“Content”) van Sony Pictures Entertainment (een afdeling van Sony Corporation), die gekoppeld zijn aan dit Privacy- en cookiebeleid (“Beleid”) (“Dienst”). De Dienst is bestemd voor onze zakenpartners en potentiële zakenpartners en is niet bedoeld voor consumenten. In dit Beleid gebruiken wij "SPE", "wij" en "ons/onze" om te verwijzen naar entiteiten van Sony Pictures Entertainment. U kunt ook meer informatie krijgen over cookies en vergelijkbare technologie die wij in dit Beleid gebruiken.

BELANGRIJKSTE PUNTEN
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om u in staat te stellen de functies in de Content te gebruiken, uw registratie te verwerken en u de gevraagde Content te verstrekken in verband met onze films, televisieprogramma's, dvd-releases, games en andere aanbiedingen. Klik hier voor meer informatie .
 • Wij gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om Content te personaliseren en onze Contentfunctie te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van volgtechnologieën, klik hier .
 • Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan de Verenigde Staten. Wij gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klik hier voor meer informatie .
 1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

  Wij gebruiken persoonsgegevens die zijn verzameld via onze Content:

  (1) Om een contract na te komen of om stappen te ondernemen die te maken hebben met een contract:

  1. Om uw registratie bij de Dienst te verwerken;
  2. Om u toegang te verlenen tot Content en functies in de Dienst;
  3. Om u informatie te sturen over veranderingen in onze voorwaarden of ons beleid.

  (2) Als dit noodzakelijk is voor doeleinden die onze legitieme belangen of die van derden dienen. Deze belangen zijn:

  1. U informatie te sturen die u hebt gevraagd;
  2. De veiligheid van onze Dienst te verzekeren door te trachten verboden of kwaadwillige activiteiten te voorkomen;
  3. De naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en andere beleidsonderdelen af te dwingen en andere organisaties (zoals eigenaars van auteursrechten) te helpen hun rechten te doen gelden;
  4. U Content op maat te leveren.

  (3) Als u ons toestemming geeft:

  1. Als u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen en vergelijkbare technologieën te gebruiken;
  2. Bij andere gelegenheden waarbij wij uw toestemming vragen, voor een doel waarover wij op dat ogenblik uitleg geven.

  (4) Voor doelen die bij wet vereist zijn:

  1. Als antwoord op verzoeken van overheids- of handhavingsautoriteiten die een onderzoek uitvoeren.

  Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang u toegang hebt tot de Content en gedurende 8 jaar.

  SPE 'verkoopt' (zoals de term 'verkoop' wordt gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act ('CCPA')) geen 'Persoonsgegevens' (zoals gedefinieerd in de CCPA) die zijn verzameld bij ingezetenen van Californië die werknemers, eigenaars, directeurs, kaderleden of onderaannemers zijn van bedrijven, partnerschappen of derden die een product of dienst leveren aan of ontvangen van SPE. 1 januari 2020.”

 2. COOKIES EN VERGELIJKBARE VOLGTECHNOLOGIEËN

  Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën stellen ons in staat u te herkennen wanneer u een site bezoekt of een app of e-mail opent. Ze vervullen heel wat verschillende taken: ze laten u efficiënt navigeren tussen pagina’s, onthouden uw voorkeuren en verbeteren over het algemeen uw ervaring.

  Wij gebruiken volgtechnologieën voor twee doeleinden:

  1. U de dienst verlenen die u hebt gevraagd: bijvoorbeeld u aangemeld houden tijdens uw bezoek en de veiligheid van de Content verzekeren.
  2. Uw ervaring analyseren en verbeteren: analyseren welke Content het populairst is en het vaakst wordt bekeken en welke het minst vaak wordt bekeken, en ons algemene informatie verstrekken over gebruikers van de Content. Wij controleren de Content ook op fouten en storingen en onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals uw taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Om ons hierbij te helpen, maken wij gebruik van door Adobe en/of Google verleende analysediensten. Als u niet wilt dat wij op deze manier informatie gebruiken over uw bezoeken, klik dan hier voor Adobe en hier voor Google, om niet langer van hun diensten gebruik te maken.

  Hoe beheert u volgtechnologieën?

  Als u onze Content gebruikt via een browser, kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen en uw toestemming op elk ogenblik intrekken door middel van de tool om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.

  Daarnaast geldt het volgende:

  • In het helpmenu op de menubalk van de meeste browsers ziet u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe u oude cookies kunt verwijderen, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u waarschuwt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.
  • U kunt de hiervoor beschreven analyses uitschakelen.

  Wij gebruiken Flash-cookies om bepaalde Content, zoals videoclips of animatie, te verstrekken. Flash-cookies worden beheerd via de instellingen van Flash Player. Dat is een andere interface dan degene die door uw webbrowser wordt verstrekt. Met deze instellingen kunt u de algemene privacyinstellingen, opslaginstellingen, beveiligingsinstellingen en instellingen voor automatische kennisgevingen beheren. Vanaf Flash Player 10.3 zijn de Flash Player-instellingen toegankelijk op uw eigen computer: in het configuratiescherm in Windows en in systeemvoorkeuren op de Mac. Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van de Flash Player kunnen hun algemene privacyinstellingen beheren door gebruik te maken van de Flash Player-instellingen die Adobe online beschikbaar stelt: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html .

  Mogelijk kunt u via uw browserinstellingen automatisch een “Niet volgen”-signaal sturen naar onlinediensten die u bezoekt. Wij wijzen u er echter op dat er tussen de sectordeelnemers geen consensus bestaat over wat “Niet volgen” in deze context betekent. Net als veel onlinediensten veranderen wij onze werkwijzen momenteel niet wanneer wij van de browser van een bezoeker een “Niet volgen”-signaal krijgen.

 3. HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  Wij delen gegevens met derden die namens ons functies uitvoeren, zoals hosting of exploitatie van onze Dienst, verzending van e-mails en uitvoering van gegevensanalyse.

  Wij delen uw persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens voor de doeleinden die opgesomd zijn in bovenstaand hoofdstuk 1. Als u bij registratie of via de toestemmingstool toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, delen wij uw persoonsgegevens ook met andere gelieerde ondernemingen van Sony Corporation , zodat zij ze kunnen gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.

  Het is mogelijk dat SPE of een van diens activa, waaronder de Content, worden verkocht, of er kunnen andere transacties plaatsvinden waarin uw persoonsgegevens en andere gegevens mogelijk worden beschouwd als een van de bedrijfsactiva van de transactie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens en andere gegevens worden overgedragen, hetzij als onderdeel van de transactie, hetzij tijdens een zorgvuldigheidsprocedure.

  Wij delen informatie met overheids- en handhavingsautoriteiten en met andere partijen die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, of deze overwegen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet het vereist, of als dit noodzakelijk is voor ons of voor derden om onze of hun rechten, eigendom, veiligheid of zekerheid te beschermen.

 4. OVERDRACHT

  Onze Diensten worden gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten, waar het niveau van de privacywetgeving mogelijk niet vergelijkbaar is met die van de wetten in uw eigen land. Wij gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u daar een exemplaar van wenst of andere vragen hebt, neem dan contact met ons op. Als u zich bij ons registreert, vragen wij bovendien uw toestemming om uw gegevens over te dragen aan de Verenigde Staten.

 5. UW PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, MARKETINGCOMMUNICATIE CONTROLEREN, ANDERE VRAGEN OVER PRIVACY EN RECHTEN

  U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en, indien nodig, op wijziging, verwijdering of beperking ervan. U mag ons ook vragen enkele soorten persoonsgegevens te verstrekken aan u of aan een andere door u aangestelde organisatie, in een gestructureerd en machineleesbaar formaat.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sony Pictures Entertainment, Inc. en diens vertegenwoordiger binnen de Europese Unie is Columbia Pictures Corporate Limited. Hun contactgegevens vindt u hieronder:

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, Californië, 90232 VS) is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de site; maar

  Verantwoordelijke voor de verwerking is
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, Californië, 90232
  Verenigde Staten

  Vertegenwoordiger in de EU is
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  Londen W1F 9LU
  Verenigd Koninkrijk

  Voor meer details of vragen over privacy of als u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via e-mail op SPEB2B_Privacy@spe.sony.com of ons te schrijven op bovengenoemd relevant adres. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont, waar u werkt of waar u vindt dat er inbreuk op de gegevensbescherming is gepleegd – hoewel wij hopen dat wij u kunnen helpen met alle vragen of zorgen die u mogelijk hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 6. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

  Wij behouden het recht voor de bepalingen van dit Privacy- en cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen, door een kennisgeving van de wijziging van de Dienst prominent te publiceren. Voor zover wettelijk toegestaan zullen deze wijzigingen van kracht worden vanaf het ogenblik dat ze zijn gepubliceerd.

  Datum van inwerkingtreding: dit Privacy- en cookiebeleid werd bijgewerkt op 25 mei 2018 en is van kracht vanaf die datum.