Seda privaatsus- ja küpsiste kasutamise eeskirja kohaldatakse ettevõtte Sony Pictures Entertainment (Sony Corporation on Sony kontserni kuuluv ettevõte) veebisaitidele, veebipõhistele funktsioonidele ning reklaami ja teabekogumile („sisu“), mis on seotud selle privaatsus- ja küpsiste kasutamise eeskirjaga („eeskiri“) („teenus“). Teenus on suunatud meie äripartneritele ja potentsiaalsetele äripartneritele ning ei ole mõeldud tarbijatele. Selles eeskirjas kasutame ettevõtte Sony Pictures Entertainment üksustele viitamisel sõnu „SPE“ või „meie“, „meid“ ja „meie oma“. Samuti võite saada lisateavet selles eeskirjas kasutatavate küpsiste ja sarnase tehnoloogia kohta.

PÕHIPUNKTID
 • Kasutame isikuandmeid, et võimaldada teil kasutada sisus olevaid funktsioone, menetleda teie registreerimist ja pakkuda teile tellitud sisu, mis on seotud meie filmide, telesaadete, välja tulnud DVD-de, mängude ning muude pakkumistega. Lisateabe saamiseks klõpsake siin .
 • Kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid sisu isikupärastamiseks ning meie sisu parema toimimise tagamiseks. Lisateabe saamiseks jälgimistehnoloogiate kasutamise kohta klõpsake siin .
 • Võime edastada teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse. Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi. Lisateabe saamiseks klõpsake siin .
 1. KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID?

  Kasutame sisu kaudu kogutud isikuandmeid järgnevalt.

  (1) Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud toimingute tegemiseks:

  1. teenuse kasutamise käigus tehtud registreerimise menetlemiseks;
  2. teenuse sisule ja funktsioonidele juurdepääsu tagamiseks;
  3. teabe saatmiseks muudatuste kohta meie kasutustingimustes või eeskirjades.

  (2) Kui see on vajalik meie või kolmandate poolte õigustatud huvide eesmärgil. Nendeks huvideks on:

  1. teie soovitud teabe saatmine;
  2. meie teenuse turvalisuse tagamine, püüdes vältida volitamata või pahatahtlikke tegevusi;
  3. meie kasutustingimuste ja teiste eeskirjade täitmise tagamine ning teiste organisatsioonide (nt autoriõiguste omanikud) aitamine nende õiguste jõustamisel;
  4. sisu kohandamine vastavalt teie eelistustele.

  (3) Kui annate meile nõusoleku:

  1. küpsiste paigaldamiseks ja sarnase tehnoloogia kasutamiseks;
  2. muudel juhtudel, kui palume teilt nõusolekut eesmärgil, mida siis selgitame.

  (4) Õigusaktidega nõutud eesmärkidel:

  1. vastuseks valitsus- või õiguskaitseasutuste juurdlustega seotud taotlustele

  Säilitame isikuandmeid seni, kuni teil on juurdepääs sisule ja kuni 8 aastat.

  SPE ei „müü“ (tähenduses, mis sõnale „müüma“ on antud California tarbija privaatsuse seaduses) („CCPA“) „isikuandmeid“ (nagu määratletud CCPA-s), mis on kogutud California residentidelt, kes on ettevõtete, partnerite või muude SPE-le teenuseid või tooteid pakkuvate või neid saavate kolmandate poolte töötajad, omanikud, direktorid, ametnikud või lepingupartnerid. 1. jaanuar 2020.

 2. KÜPSISED JA SARNANE JÄLGIMISTEHNOLOOGIA

  Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad võimaldavad teid tuvastada, kui külastate veebisaiti või rakendust või avate e-kirja. Küpsistel on mitu otstarvet, nad võimaldavad teil tõhusalt veebilehtedel navigeerida, jätta meelde teie eelistused ja üldiselt parandada teie kogemust.

  Kasutame jälgimistehnoloogiaid kahel järgmisel eesmärgil.

  1. Teie tellitud teenuse pakkumiseks: nt hoidmaks teid külastuse ajal sisselogituna ja sisu turvalisuse tagamiseks.
  2. Teie kogemuse analüüsimiseks ja parandamiseks: analüüsimaks, milline sisu on kõige populaarsem ja vaadatuim ning millel on kõige vähem vaatajaid, samuti selleks, et anda meile üldist teavet sisu kasutajate kohta. Kontrollime ka sisus esinevaid vigu ja tõrkeid ning jätame meelde teie tehtud valikud, nagu teie valitud keel või piirkond, et teie kogemust isikupärastada ja paremaks muuta. Kasutame selleks Adobe’i ja/või Google’i pakutavaid analüüsiteenuseid. Kui te ei soovi, et kasutame teavet teie külastuste kohta sel viisil ja soovite teenustest loobuda, klõpsake siin Adobe’i ja siin Google’i puhul.

  Kuidas jälgimistehnoloogiaid hallata?

  Kui kasutate meie sisu brauseri kaudu, võite igal ajal muuta küpsiste eelistusi ja tühistada oma nõusoleku, kasutades küpsistega nõustumise tööriista.

  Peale selle:

  • enamiku brauserite menüüribal olev jaotis Abi näitab, kuidas takistada brauseris uute küpsiste vastuvõtmist, kustutada vanu küpsiseid ning kuidas brauser uutest küpsistest teada annab ja kuidas küpsiseid keelata;
  • saate loobuda analüütika kasutamisest eelpool kirjeldatu järgi.

  Kasutame Flash-küpsiseid kindla sisu pakkumiseks, nagu videoklipid või animatsioon. Flash-küpsiseid hallatakse rakenduse Flash Player seadistuste halduri kaudu, mis on teie veebibrauseri pakutavast erinev liides. See seadistuste haldur võimaldab teil hallata ülemaailmseid privaatsus-, salvestus-, turva- ja automaatseid teavitusseadeid. Alates versioonist Flash Player 10.3 on rakenduse Flash Player seadistuste haldurile võimalik juurde pääseda teie arvutist – operatsioonisüsteemi Windows valikust Juhtpaneel ja Maci valikust Süsteemi eelistused. Teiste operatsioonisüsteemide ja rakenduse Flash Player varasemate versioonide kasutajad peaksid oma ülemaailmsete privaatsusseadete haldamiseks kasutama Adobe'i veebipõhist rakenduse Flash Player seadete haldurit: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html .

  Teie brauseri seaded võivad teil võimaldada signaali „Ära jälita“ automaatset edastamist teie kasutatavatele veebiteenustele. Siiski tuleb märkida, et tööstussektori osalejate vahel pole ühtset seisukohta, mida „Ära jälita“ sellises kontekstis tähendab. Sarnaselt paljude võrguteenustega ei muuda me praegu oma tegevust, kui saame külastaja brauserist signaali „Ära jälita“.

 3. KUIDAS ME JAGAME TEIE ISIKUANDMEID?

  Jagame andmeid kolmandate pooltega, kes täidavad meie nimel ülesandeid, nagu meie teenuse majutamine või pakkumine, e-kirjade saatmine ja andmete analüüsimine.

  Jagame teie isikuandmeid teiste SPE üksustega , kes osalevad andmete töötlemisel punktis 1 loetletud eesmärkidel. Kui annate nõusoleku registreerimisprotsessi käigus või küpsistega nõustumise tööriista kaudu, jagame teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ka teiste ettevõtte Sony Corporation sidusettevõtetega.

  SPE-d või selle mis tahes vara, sealhulgas sisu, võidakse müüa. Toimuda võivad ka teised tehingud, mille puhul teie isikuandmeid ja muid andmeid võidakse pidada tehinguga seotud ettevõtte varaks. Sellisel juhul võidakse teie isikuandmeid ja muid andmeid üle kanda kas tehingu osana või mis tahes hoolsuskohustuse protsessi käigus.

  Jagame teavet valitsus- ja õiguskaitseorganitega ning teiste huvitatud pooltega, kes on seotud kohtumenetlusega või kavandavad seda juriidilise kohustuse täitmiseks, kui usume heauskselt, et see on seadusega nõutud või kui see on meile või kolmandale poolele vajalik meie või nende õiguste ja vara kaitsmiseks ning ohutuse või julgeoleku tagamiseks.

 4. ÜLEKANNE

  Meie teenust osutatakse Ameerika Ühendriikides. Teie isikuandmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse, kus neid ka töödeldakse, kuid sealsed eraelu puutumatuse seadused ei pruugi pakkuda samaväärset kaitset teie koduriigi seadustega. Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingute tüüptingimusi. Kui soovite nendest koopiat või teil on muid küsimusi, võtke meiega ühendust. Peale selle palume teilt registreerudes nõusolekut teabe edastamiseks Ameerika Ühendriikidesse.

 5. ISIKUANDMETE TÄIENDAMINE VÕI EEMALDAMINE, TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI JUHTIMINE, MUUD PRIVAATSUSKÜSIMUSED JA -ÕIGUSED.

  Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja vajaduse korra neid täiendada, kustutada või piirata. Samuti võite paluda, et esitaksime teile või mõnele teie määratud organisatsioonile teatavat tüüpi isikuandmeid struktureeritud ja masinloetaval kujul.

  Teie isikuandmete vastutav andmetöötleja on ettevõte Sony Pictures Entertainment, Inc. ja selle esindaja Euroopa Liidus on Columbia Pictures Corporate Limited. Allpool leiate nende kontaktandmed.

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, California, 90232, USA) on veebisaidi eest vastutav ettevõte.

  Andmetöötleja:
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, California, 90232
  USA

  Esindaja Euroopa Liidus:
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  London W1F 9LU
  Ühendkuningriik

  Lisateabe saamiseks, privaatsusega seotud küsimuste korral või kui soovite lõpetada mis tahes otseturundusteabe saamise, võtke meiega ühendust e-posti aadressil SPEB2B_Privacy@spe.sony.com või kirjutage meile eelnimetatud aadressil. Teil on õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele riigis, kus te elate, töötate või arvate, et toime on pandud isikuandmete kaitse rikkumine, kuigi loodame, et saame aidata mis tahes päringute või murede korral, mis on seotud teie isikuandmete kasutamisega.

 6. MUUDATUSED SELLES EESKIRJAS

  Jätame endale õiguse muuta selle privaatsus- ja küpsiste kasutamise eeskirja tingimusi igal ajal. Sellisel juhul postitame nähtavas kohas teenuse muutmise teavituse seaduses lubatud ulatuses. Need muudatused jõustuvad postitamise ajast alates.

  Jõustumiskuupäev: seda privaatsus- ja küpsiste kasutamise eeskirja uuendati 25. mai 2018 ja see jõustub sellel kuupäeval.