Dit privacy- en cookiebeleid geldt voor de websites, online functies, reclame en asset hub (de ‘Content’) van Sony Pictures Entertainment (onderdeel van Sony Corporation) die gekoppeld zijn aan dit privacy- en cookiebeleid (het ‘Beleid’) (de ‘Dienst’). De Dienst is bedoeld voor onze zakelijke partners en potentiële zakelijke partners en is niet bedoeld voor consumenten. In dit Beleid refereren ‘SPE’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ aan eenheden binnen Sony Pictures Entertainment. U kunt ook meer te weten komen over cookies en soortgelijke technologie die we in dit Beleid gebruiken.

BELANGRIJKSTE BEPALINGEN
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om u in staat te stellen de functies van de Content te gebruiken, uw registratie te verwerken en de door u opgevraagde Content met betrekking tot onze films, tv-programma's, dvd-releases, games en andere aanbiedingen te kunnen leveren. Klik hier voor meer informatie .
 • Wij gebruiken cookies en andere traceertechnologieën om de Content te personaliseren en onze Content beter te laten functioneren. Klik hier om meer te weten te komen over ons gebruik van traceertechnologieën.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar de Verenigde Staten. Wij gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Klik hier voor meer informatie .
 1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

  Wij gebruiken de via onze Content verzamelde persoonsgegevens als volgt:

  (1) Om een contract uit te voeren of actie te ondernemen in verband met een contract;;

  1. Om uw inschrijving voor een Dienst te verwerken;
  2. Om u toegang tot Content en functies binnen de Dienst te verlenen;
  3. Om u informatie te sturen over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid.

  (2) Waar dit noodzakelijk is voor doelen die in ons gerechtvaardigd belang zijn of dat van derden. Deze belangen zijn:

  1. Om u de door u gevraagde informatie toe te sturen;
  2. Om de veiligheid van onze Dienst te waarborgen, door te proberen ongeoorloofde of kwaadwillende activiteiten te voorkomen;
  3. Om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en andere beleidsregels af te dwingen en om andere organisaties (zoals auteursrechthebbenden) bij te staan bij het afdwingen van hun rechten;
  4. Om Content op maat voor u te maken.

  (3) Indien u ons toestemming geeft:

  1. Wanneer u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken;
  2. In andere gevallen waarin wij u om toestemming vragen, voor een doel dat wij u op dat moment uitleggen.

  (4) Voor doeleinden die wettelijk zijn vereist:

  1. Om te voldoen aan verzoeken van de overheid of handhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

  Wij bewaren persoonlijke gegevens zolang u toegang heeft tot de Content en gedurende acht jaar.

  SPE ‘verkoopt’ (zoals de term ‘verkoop’ is gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (‘CCPA’)) geen ‘Persoonsgegevens’ (zoals gedefinieerd in de CCPA) die verzameld zijn van ingezetenen van Californië die werknemers, eigenaren, bestuurders, functionarissen of aannemers van bedrijven, partnerschappen of andere derde partijen zijn die een product of dienst leveren aan of ontvangen van SPE. 1 januari 2020.

 2. COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACEERTECHNOLOGIE

  Cookies en soortgelijke traceertechnologieën stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u een site of app bezoekt of een e-mail opent – ze verrichten veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen uw ervaring verbeteren.

  Wij gebruiken trackingtechnologieën voor twee doelen:

  1. Om de door u aangevraagde dienst te leveren. Bijvoorbeeld door u tijdens uw bezoek in te loggen en de veiligheid van de Content te waarborgen.
  2. Om uw ervaring te analyseren en te verbeteren: om te analyseren welke Content het meest populair is en het meest bekeken wordt, welke het minst bekeken wordt, en om ons algemene informatie te verschaffen over gebruikers van de Content. Wij controleren ook op bugs en fouten in de Content en onthouden de door u gemaakte keuzes, zoals taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. We maken gebruik van de analysediensten van Adobe en/of Google om ons hierbij te helpen. Als u niet wilt dat wij informatie over uw bezoeken op deze manier gebruiken, klik dan hier voor Adobe en hier voor Google om u af te melden voor hun diensten.

  Beheren van traceertechnologieën

  Als u onze Content via een browser gebruikt kunt u uw cookie-voorkeuren wijzigen en uw toestemming te allen tijde intrekken met behulp van het Cookietoestemmingstool.

  Verder:

  • kunt u in het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers zien u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u oude cookies kunt verwijderen, hoe de browser u op de hoogte kan stellen wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen;
  • kunt u zich afmelden voor de hierboven omschreven analyse.

  We gebruiken Flash-cookies om bepaalde Content, zoals videoclips of animaties, te tonen. Flash cookies worden beheerd via de Flash Player Settings Manager, hetgeen een andere interface is dan die van uw webbrowser. Met deze instellingenmanager kunt u uw algemene privacy-instellingen, opslaginstellingen, beveiligingsinstellingen en automatische meldingsinstellingen beheren. Vanaf Flash Player 10.3 is de Flash Player Settings Manager lokaal toegankelijk op uw computer: bij Windows in het Configuratiescherm en op de Mac onder Systeemvoorkeuren. Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van de Flash Player moeten hun algemene privacy-instellingen beheren met behulp van de online Flash Player Settings Manager van Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html .

  Uw browserinstellingen kunnen u in staat stellen om automatisch een ‘Niet volgen’-signaal te verzenden naar de online diensten die u bezoekt. Er is echter geen consensus onder de deelnemers in de branche over wat ‘Niet volgen’ in deze context betekent. Net zoals veel online diensten veranderen wij op dit moment onze praktijken niet wanneer we een ‘Niet volgen’-signaal ontvangen van de browser van een bezoeker.

 3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

  Wij delen gegevens met derden die namens ons functies uitvoeren, zoals het hosten of exploiteren van onze Dienst, het versturen van e-mails en het uitvoeren van gegevensanalyse.

  Wij delen uw persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens voor de in paragraaf 1 hierboven genoemde doelen. Indien u toestemming geeft via het registratieproces of het cookietoestemmingstool, zullen wij uw persoonlijke gegevens ook delen met andere aan Sony Corporation gelieerde ondernemingen , zodat zij deze voor direct-marketingdoeleinden kunnen gebruiken.

  SPE of zijn activa, met inbegrip van de Content, kunnen worden verkocht, of er kunnen andere transacties plaatsvinden waarbij uw persoonsgegevens en andere gegevens kunnen worden beschouwd als een van de bedrijfsactiva van de transactie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens en andere gegevens worden overgedragen, hetzij als onderdeel van de transactie, hetzij tijdens een due-diligence-proces.

  Wij delen informatie met de overheid en wetshandhavingsinstanties en met andere partijen die betrokken zijn bij juridische procedures, of deze overwegen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien wij te goeder trouw menen dat de wet dit vereist, of wanneer dit voor ons of voor derden nodig is om onze of hun rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging te beschermen.

 4. OVERDRACHT

  Onze dienst wordt gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten, waar de privacywetgeving mogelijk niet dezelfde mate van bescherming biedt als in uw eigen land. Wij maken gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u daarvan een afschrift wilt hebben of indien u andere vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Als u zich bij ons registreert, vragen wij u bovendien om toestemming om uw gegevens naar de Verenigde Staten over te dragen.

 5. WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS, BEHEREN VAN MARKETINGCOMMUNICATIE, OVERIGE PRIVACYGERELATEERDE VRAGEN EN RECHTEN

  U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, het recht om deze te laten wijzigen, verwijderen of beperken. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde soorten persoonsgegevens aan u of een andere door u aangewezen organisatie in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te verstrekken.

  De gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens is Sony Pictures Entertainment, Inc., en diens vertegenwoordiger binnen de Europese Unie is Columbia Pictures Corporate Limited. Hieronder treft u hun contactgegevens aan:

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, Californië, 90232 USA) is de onderneming die verantwoordelijk is voor de website,

  Gegevensbeheerder
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, Californië, 90232
  Verenigde Staten van Amerika

  Vertegenwoordiger in de EU
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  London W1F 9LU
  Verenigd Koninkrijk

  Voor meer informatie of op privacy betrekking hebbende vragen, of indien u geen direct marketing meer willen ontvangen, kunt u per e-mail contact opnemen SPEB2B_Privacy@spe.sony.com of ons op het bovenstaand adres aanschrijven. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont, waar u werkt, of waar u van mening bent dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. Wij hopen echter dat wij u kunnen helpen bij eventuele vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 6. WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

  Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacy- en cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, door een duidelijke kennisgeving van de wijziging op de Dienst te plaatsen voor zover de wet dit toestaat. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd.

  Ingangsdatum: Dit Privacy- en cookiebeleid werd bijgewerkt op 25 mei 2018 en is van kracht vanaf die datum.