Tyto zásady týkající se ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se vztahují na webové stránky společnosti Sony Pictures Entertainment (divize společnosti Sony Corporation), online funkce, propagační středisko a středisko aktiv („Obsah“), které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie („zásady“)(„Služba“). Služba je určena našim obchodním partnerům a potenciálním obchodním partnerům a není určena pro spotřebitele. V rámci těchto zásad používáme termíny „SPE“ nebo „my“, „nás“ a „naše“, když se odkazujeme na subjekty Sony Pictures Entertainment. Další informace o souborech cookie a podobných námi využívaných technologiích naleznete také v těchto zásadách.

KLÍČOVÉ BODY
 • Osobní údaje používáme, abychom Vám umožnili používat funkce v Obsahu, abychom mohli zpracovat Vaši registraci a poskytovat Vám požadovaný obsah týkající se našich filmů, televizních pořadů, vydaných DVD, her a dalších nabídek. Kliknutím sem získáte další informace .
 • Soubory cookie a další technologie sledování používáme k přizpůsobení obsahu a lepší funkci našeho obsahu. Chcete-li se dozvědět více o využívání technologií sledování, klikněte zde .
 • Vaše osobní údaje můžeme předat do Spojených států. K ochraně osobních údajů používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Kliknutím sem získáte další informace .
 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

  Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našeho obsahu používáme:

  (1) k plnění smlouvy nebo k podniknutí kroků spojených se smlouvou;;

  1. ke zpracování Vaší registrace v rámci služby
  2. abychom Vám poskytli přístup k obsahu a funkcím služby
  3. k zasílání informací o změnách našich podmínek nebo zásad

  (2) Kde je to nezbytné pro účely, které jsou v našem oprávněném zájmu / v oprávněném zájmu třetích stran. Tyto zájmy představují:

  1. Odesílání Vámi požadovaným informací.
  2. Zajištění bezpečnosti naší služby, při snaze zabránit neoprávněným nebo škodlivým aktivitám.
  3. Vynucení dodržování našich Smluvních podmínek a dalších zásad a pomoc jiným organizacím (například majitelům autorských práv) při prosazování jejich práv.
  4. Přizpůsobování obsahu Vašim potřebám.

  (3) Kde nám poskytujete souhlas:

  1. Tam, kde nám poskytujete souhlas s použitím souborů cookie a používáním podobných technologií
  2. Při dalších příležitostech, kdy Vás žádáme o Váš souhlas, za účelem, který Vám v danou dobu vysvětlíme.

  (4) Pro účely, kde to vyžaduje zákon:

  1. V reakci na žádosti vlády nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí vyšetřování.

  Osobní údaje uchováváme, dokud máte přístup k obsahu a po dobu 8 let.

  SPE „neprodává“ (podle definice termínu „prodej“ uvedené v kalifornském zákoně o ochraně údajů spotřebitelů (California Consumer Privacy Act, „CCPA“))„osobní údaje“ (jak jsou definovány v zákoně CCPA) získané od rezidentů státu Kalifornie, kteří jsou zaměstnanci, majitelé, členové představenstva, členové vedení nebo smluvní dodavatelé společností, obchodních partnerství nebo třetích stran poskytujících společnosti SPE výrobky nebo služby nebo odebírajících výrobky nebo služby od společnosti SPE. 1. ledna 2020.“

 2. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ

  Soubory cookie a podobné technologie sledování nám umožňují Vás rozpoznat, když navštívíte web nebo aplikaci nebo otevřete e-mail – zastávají spoustu různých úloh, například Vám umožňují efektivní navigaci mezi stránkami, ukládání Vašich preferencí a obecně zlepšení komfortu při procházení webových stránek.

  Technologie sledování používáme pro dva účely:

  1. Abychom Vám poskytli službu, o kterou jste žádali: například, abyste během své návštěvy zůstali přihlášeni a abychom zajistili bezpečnost obsahu.
  2. K analýze a zlepšení Vašeho komfortu při prohlížení webových stránek: k analýze toho, který obsah je nejoblíbenější a nejčastěji zobrazovaný a který je zobrazen nejméně, a abychom získali obecné informace o uživatelích daného obsahu. Také kontrolujeme chyby a závady v obsahu a pamatujeme si na volby, které jste učinili, jako je Váš jazyk nebo oblast, pro vylepšený a osobnější zážitek z webových stránek. Používáme analytické služby poskytované společností Adobe a/nebo Google, které nám s tím pomáhají. Pokud nechcete, abychom tímto způsobem používali informace o Vašich návštěvách, klikněte zde pro Adobe a zde pro Google, k odhlášení od jejich služeb.

  Jak spravovat technologie sledování

  Používáte-li náš obsah prostřednictvím prohlížeče, můžete kdykoli změnit Vaše předvolby souborů cookie a svůj souhlas kdykoliv odvolat pomocí nástroje Nástroj pro souhlas se soubory cookie.

  Navíc:

  • nabídka Nápověda na panelu nabídek většiny prohlížečů vám řekne, jak zabránit tomu, aby prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak odstranit staré soubory cookie, jak zajistit, aby Vás prohlížeč upozornil, když obdržíte nový soubor cookie, a jak úplně vypnout soubory cookie,
  • nástroje pro analýzu můžete úplně vypnout, jak je popsáno výše.

  S pomocí souborů cookie Flash poskytujeme určitý obsah, jako například videoklipy nebo animace. Flash soubory cookie jsou spravovány prostřednictvím Správce nastavení aplikace Flash Player, což je jiné rozhraní než rozhraní poskytované Vaším webovým prohlížečem. Tento Správce nastavení Vám umožňuje spravovat globální nastavení ochrany osobních údajů, nastavení úložiště, nastavení zabezpečení a automatické nastavení upozornění. Od základního přehrávače Flash Player 10.3 je Správce nastavení přehrávače Flash Player přístupný místně ve Vašem počítači: v Ovládacích panelech v systému Windows a v Systémových preferencích na počítačích se systémem Mac. Uživatelé jiných operačních systémů a starších verzí přehrávače Flash Player by měli spravovat své globální nastavení ochrany soukromí pomocí Správce nastavení aplikace Flash Player, který poskytuje online společnost Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html .

  Nastavení Vašeho prohlížeče Vám může umožňovat automaticky vysílat signál „Nesledovat“ k online službám, které navštívíte. Všimněte si však, že mezi účastníky průmyslu neexistuje shoda, pokud jde o to, co v tomto kontextu znamená „Nesledovat“. Stejně jako mnoho dalších on-line služeb, v současné době neměníme naše postupy, když obdržíme signál „Nesledovat“ z prohlížeče návštěvníka.

 3. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Sdílíme data s třetími stranami, které provádějí funkce naším jménem, jako je hosting nebo provozování naší služby, odesílání e-mailů a provádění analýz dat.

  Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty SPE , které se podílejí na zpracování údajů pro účely uvedené v části 1 výše. Pokud udělíte povolení prostřednictvím procesu registrace nebo souhlasu se soubory cookie, budeme také sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi společnosti Sony Corporation , které je budou používat pro účely přímého marketingu.

  SPE nebo jakýkoli její majetek, včetně obsahu, může být prodán nebo může dojít k jiným transakcím, při kterých mohou být Vaše osobní údaje a jiná data považována za jedno z obchodních aktiv transakce. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje a jiné údaje převedeny buď jako součást transakce, nebo během jakéhokoli procesu náležité péče.

  Informace sdílíme s vládními aorgány činnými v trestním řízení a s ostatními stranami, které se účastní soudních řízení nebo se jimi budou zabývat, aby splnili zákonnou povinnost, když v dobré víře věříme, že to zákon vyžaduje, nebo pokud je to pro nás nebo pro třetí strany nezbytné k ochraně našich nebo jejich práv, majetku nebo bezpečnosti.

 4. PŘEDÁVÁNÍ

  Naše služba je hostována a provozována ve Spojených státech. Vaše osobní údaje budou předány do Spojených států a zde také zpracovány. Místní zákony o ochraně osobních údajů nemusí poskytovat odpovídající úroveň ochrany ve srovnání se zákony ve Vaší zemi. K ochraně Vašich osobních údajů používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Pokud byste chtěli získat jejich kopii nebo máte jiné dotazy, kontaktujte nás. Navíc, pokud se u nás zaregistrujete, požádáme o Váš souhlas s předáváním Vašich informací do Spojených států.

 5. ZMĚNY ALEBO ODSTRANĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ŘÍZENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE, DALŠÍ OTÁZKY O OCHRANĚ SOUKROMÍ A PRÁV

  Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, a pokud je to nutné, k jejich úpravě, odstranění nebo omezení. Můžete také požádat o poskytnutí některých typů osobních údajů Vám nebo jiné organizaci, kterou jste navrhli, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Sony Pictures Entertainment, Inc. a její zástupce v rámci Evropské unie je společnost Columbia Pictures Corporate Limited. Níže naleznete jejich kontaktní údaje:

  Sony Pictures Entertainment Inc. (10202 W. Washington Boulevard, Los Angeles, Kalifornie, 90232 USA) je společnost, která zodpovídá za webové stránky, avšak,

  Správce údajů
  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Boulevard
  Los Angeles, Kalifornie, 90232
  Spojené státy

  Zástupce v EU
  Columbia Pictures Corporation Limited
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square
  Londýn W1F 9LU
  Velká Británie

  Chcete-li získat další informace nebo odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete-li přestat dostávat jakékoliv přímé marketingové publikace, kontaktujte nás, prosím, na adrese SPEB2B_Privacy@spe.sony.com nebo nám napište na příslušnou adresu uvedenou výše. Máte také právo podat stížnost k dozorovému orgánu na ochranu údajů v zemi, kde žijete, kde pracujete nebo kde se domníváte, že došlo k porušení ochrany údajů – i když doufáme, že Vám můžeme pomoci při jakýchkoli dotazech nebo obavách, které můžete mít ohledně používání Vašich osobních údajů.

 6. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

  Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie, a to prostřednictvím přednostního zveřejnění oznámení o změně této služby v rozsahu povoleném zákonem, tyto změny budou platit od okamžiku jejich zveřejnění.

  Datum účinnosti: Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie byly aktualizovány dne 25. května 2018 a nabývají účinnosti tímto dnem.